Kontrola a čištění komínů, spotřebičů, kouřovodů, vložkování, stavba a renovace komínů, jejich opravy a vymazávání

Kominictví

Vložkování komínů

Jestliže je stávající komínový průduch nedostatečně velký pro nově připojovaný spotřebič paliv, např. pro novou komínovou vložku, je možné průduch komína zvětšit frézováním. Frézuje se od půdice komínu k jeho hlavě. Frézovat lze komíny přímé i uhýbané. Při frézování je možné odebrat až 1/3 komínového zdiva. Po vyfrézování se komínový průduch opatří komínovou vložkou. Pro spotřebiče na plynná paliva ve většině případů není potřeba komín frézovat.