Kontrola a čištění komínů, spotřebičů, kouřovodů, vložkování, stavba a renovace komínů, jejich opravy a vymazávání

Kominictví

Čištění kouřovodů a komínů

Výkonnost a bezpečnost spalinové cesty zavisí na řádném a pravidelném provádění kontroly a čištění spalinové cesty. Kontrola a čištění spalinových cest se provádí podle příslušných předpisů. Bohužel se v poslední době setkávám při čištění komínů, že předchozí kontrola byla nedostatečná a hrubě porušující předpisy ( ucpaný komínový průduch mezi sopouchem a vybíracím otvorem a že stačí, když si to zákazník občas vyluxuje sám nebo ucpaným a přeplněný odvod kondenzátů na plynná paliva)