Kontrola a čištění komínů, spotřebičů, kouřovodů, vložkování, stavba a renovace komínů, jejich opravy a vymazávání

Kominictví

Ceny kominických služeb

VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ

Provádíme vložkování komínů pro všechny druhy spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva za použití nejmodernějších materiálů – nerezové a keramické vložky, certifikované a vždy v potřebné kvalitě pro daný spotřebič Dle ČSN 73 4201:2002 je používání ohebných hliníkových vložek zakázáno a použití pevných hliníkových vložek omezeno do DN 150 mm a na suchý provoz. Orientační cena: od 800,- Kč za 1 m (dle průměru vložky)

KONTROLY SPALINOVYCH CEST

Provádíme kontroly spalinových cest.
Orientační cena: 450,- za kontrolu spalinových cest na tuhá paliva (větší množství kontrol výrazně snižuje cenu) + doprava po dohodě.
Orientační cena:350,- za kontrolu spalinových cest na plynná paliva (větší množství kontrol výrazně snižuje cenu) + doprava po dohodě.

STAVBY NOVÝCH KOMÍNOVÝCH SYSTÉMU

Provádíme dodávky a montáže komínových systémů Heluz, Scancore, Schiedel, a dalších. Rádi Vám poradíme při výběru vhodného systému, případně zpracujeme cenovou nabídku.

FRÉZOVÁNÍ KOMÍNŮ

Technologii frézování lze použít u komínů, které jsou v přiměřeně dobrém technickém stavu, kde frézovaný průduch je průchozí a komínové zdivo je soudržné. Minimální průřez komína, který lze frézovat je 100 mm. Frézuje-li se komínové těleso se sdruženými průduchy, je možné frézovat pouze každý druhý průduch.

Požadavky na zajištění pracoviště pro frézování komínů:

komín musí být průchozí
musí být zajištěn bezpečný přístup k ústí komína
všechny prostory v objektu kterými prochází komín musí být po dobu frézování přístupné
v případě, že je komín lomený ve větším úhlu je nutné v místě lomu vybourat montážní otvor.
Orientační cena: od 800,- Kč za 1 m + doprava po dohodě