Kontrola a čištění komínů, spotřebičů, kouřovodů, vložkování, stavba a renovace komínů, jejich opravy a vymazávání

Kominictví

Opravy a rekonstrukce komínů

Opravy komínů nad střechou

Komín je nejvíce namáhán ve styku s vnějším prostředím – nad střechou budovy. Proto by tato část komínů měla být provedena z kvalitních a odolných materiálů. Zdivo jednovrstvého komínu se nejprve narušuje rozpadem malty, pokud se včas provádí oprava spárováním komínového zdiva, jeho životnost se prodlouží. Pokud se začnou v komínovém zdivu uvolňovat cihly, je výhodnější poškozenou část komínového zdiva rozebrat a komín vyzdít z nových cihel nebo z komínových tvarovek, např. Heluz, Schiedel.

Opravy komínů uvnitř budovy

Nejčastější závadou jednovrstvích komínů je netěsnost komínového pláště, která způsobuje zmenšení komínpvého tahu, snížení účinnosti spotřebiče a pronikání spalin do přilehlích prostor. Netěsnost komínového pláště znamená vysoké riziko požáru a únik jedovatých spalin.

Renovace komínů vymazáváním

vymazávání komínů speciální směsí.